Menu

Financování, restrukturalizace a insolvence

  • strukturování transakcí ve všech oblastech financování
  • příprava a vyjednávání smluvní dokumentace na straně bank i dlužníků
  • právní poradenství v oblasti bankovní regulace a regulace investičních služeb
  • fúze (včetně přeshraničních), rozdělení a další formy restrukturalizace obchodních společností
  • převody, vklady a pachty závodu
  • restrukturalizace pohledávek
  • zastupování v insolvenčních řízeních, incidenčních sporech a ve věřitelských orgánech

Awards