Menu

Hospodářská soutěž a veřejné zakázky

  • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Evropskou komisí
  • řešení sporů souvisejících se zneužíváním dominantního postavení
  • zajišťování souhlasu ÚOHS se spojováním soutěžitelů 
  • posuzování veřejných podpor a zajišťování výjimek potřebných k jejich poskytnutí
  • poradenství v otázkách kartelových dohod včetně blokových výjimek
  • posuzování přípustnosti dohod z hospodářsko-soutěžního hlediska
  • veřejné zakázky - poradenství uchazečům při zpracování nabídek, analýza zadávacích podmínek, právní poradenství a zastupování uchazeče v řízeních o námitkách či o návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele před ÚOHS 
  • veřejné zakázky - poradenství zadavatelům při výběru nejvhodnějšího a nejefektivnějšího druhu zadávacího řízení, podpora při přípravě zadávací dokumentace, asistence v průběhu zadávacího řízení, právní podpora v námitkovém řízení, zastupování zadavatele ve správním řízení 
  • zastupování ve správním soudnictví ve věcech hospodářské soutěže a veřejných zakázek

Awards