Menu

Korporátní právo a (průběžné) obchodněprávní poradenství

  • poradenství při každodenní podnikatelské činnosti klientů
  • příprava, posuzování a vyjednávání smluvní dokumentace uzavírané v obchodním styku
  • úprava právních poměrů společností (zakládání, valné hromady, řízení a ovládání společností)
  • valné hromady, snižování a zvyšování základního kapitálu
  • příprava akcionářských dohod a jejich vyjednávání
  • fúze, akvizice, rozdělení, transformace a likvidace společností
  • strukturování transakcí, příprava, posuzování a vyjednávání
  • due diligence, ošetření právních rizik
  • řešení vztahů s minoritními společníky
  • nastavení koncernových vztahů, zastupování v řízeních před rejstříkovými soudy a dalšími státními orgány

Awards