Menu

Rozhodčí řízení (arbitráže) a vybraná sporná agenda

  • poradenství v přípravných fázích řešení sporu i v průběhu rozhodčího řízení 
  • příprava procesních strategií 
  • asistence při smírném řešení sporů
  • zastupování v rozhodčích řízeních a ve vybrané sporné agendě
  • mezinárodní arbitráže
  • řešení sporů z vybraných oblastí práva

Awards