Menu

Pracovní právo

  • pracovní smlouvy, pracovní řády a vnitřní předpisy 
  • odměňování, odstupné a bonusy 
  • ochrana proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců, ochrana know-how a informací
  • ukončování pracovních poměrů
  • opatření proti diskriminaci
  • ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, monitoring zaměstnanců
  • pracovněprávní aspekty restrukturalizací, outsourcingu služeb, přechod zaměstnanců
  • úprava postavení statutárních orgánů, smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů
  • pracovněprávní due diligence
  • zastupování ve sporech se zaměstnanci

Awards