Menu
Dr. Alexandr Mareš Ph.D.

Dr. Alexandr Mareš Ph.D.

Zakládající partner sdružení advokátů.

Advokát, člen České advokátní komory (1993) a Slovenské advokátní komory (2003), usazený evropský advokát/Rechtsanwalt v Rakousku (2021).

Po dobu 30 let, po ukončení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1991), absolvování postgraduálního právního studia a pracovních pobytů v zahraničí, pracuje jako advokát. Byl ekvitním partnerem právní firmy Linklaters LLP než založil Mareš Partners (2003). Ve své praxi se věnuje obchodněprávní agendě a rozhodčímu řízení.

Je rozhodcem stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a členem jeho předsednictva (místopředsedou Rozhodčího soudu) v několika po sobě jdoucích funkčních obdobích (2010-2023).

V průběhu let byl rozhodcem ve více jak 200 obchodních arbitrážích v Praze, Bratislavě, Vídni, Curychu, Paříži, Varšavě, Budapešti, Moskvě a Londýně. Je rozhodcem několika stálých rozhodčích soudů v Evropě a Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů (ICSID) ve Washingtonu D.C. v několika po sobě jdoucích funkčních obdobích (2013-2027).

Awards