Menu
Dr. Pavel Skopový

Dr. Pavel Skopový

Partner sdružení advokátů.

Advokát a člen České advokátní komory od 1995.

Po ukončení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v 1987 a po absolvování postgraduálních studií v zahraničí pracoval v mezinárodních právních firmách Linklaters a Clifford Chance. Před příchodem do Mareš Partners v 2014 působil řadu let jako mezinárodní partner právní firmy Hogan Lovells LLP.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na přeshraniční fúze & akvizice, restrukturalizace, mezinárodní arbitráže včetně arbitrážních sporů z bilaterálních mezistátních dohod o ochraně investic (BIT), právní regulaci zejména v oblasti automobilového, petrochemického a plynárenského průmyslu či energetice. Poskytuje rovněž poradenství v oblasti pracovního práva. Je dlouholetým rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a členem ICC komise pro mezinárodní arbitráž.

Jeho zkušenosti a úspěšnost na mezinárodních projektech jsou každoročně oceňovány prestižními publikacemi. V 2018 byl oceněn jako „Partner of the Year“ prestižními Corporate USA Today 2018 Annual Awards, v 2017 jako „GameChanger of the Year“ londýnským Acquisition Finance/GameChanger Magazine a 2017 ACQ Global Awards a ve 2016 jako „Deal Maker of the Year“ prestižními Finance Monthly Deal Maker 2016 Awards.

Partner of the Year (Czech Republic)
Corporate USA Today Annual Awards 2018
GameChanger of the Year (Czech Republic)
ACQ Global Awards 2017
Deal Maker of the Year (Czech Republic)
Finance Monthly Deal Maker Awards 2016

Awards